KOZMA-VÍZKELETI DÁNIEL

KIKÉPZŐ CSALÁD-PSZICHOTERAPEUTA
KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS

daniel@kozmavizkeleti.hu

+36 20 262 5828

Családterápia

Családban együtt élve folyamatosan, kölcsönösen hatunk egymásra. Ha valamelyikőnkkel történik valami, az mindannyiónk életét befolyásolja. Ez persze közös gondolkodást, felelős döntéseket és gyakran erőfeszítéseket kíván mindenkitől – ennek előmozdítását célozza a rendszerszemléletű családterápia.

Párterápia

Lakásunkat, házunkat, hogy sokáig, akár egész életünk folyamán élhető, barátságos, rendezett maradjon gondozzuk, ápolgatjuk. A megjelenő apró karcok, a foltok a falon, a megereszkedő ajtók, tenyérmaszatos üvegek jelzik: belaktuk, használjuk, ettől személyes, ettől a miénk. Időnként átrendezzük, vagy fel is újítjuk. Van amit magunk megteszünk, és van amihez mesterembert hívunk. Ehhez hasonlít a párterápia.

Egyéni rendszerszemléletű terápia

"Ha gödörben találod magad, hagyd abba az ásást!" – fogalmazták meg félig tréfásan a stratégiás családterapeuták megközelítésük lényegét, afféle életvezetési tanácsként. Nekem is sokat segít, ha klienseimet saját életük aktív alakítóinak látom, és őket magukat is ehhez szeretném hozzásegíteni.

Magamról

Szeretem a hivatásomat. Fontos számomra, hogy akikkel találkozom, utána jobban, vagy többnek érezzék magukat, érzelmileg, lélekben gyarapodjanak, gazdagodjanak az együtt gondolkodás által. Örülök, hogy azt oktathatom, amit művelek is. A hallgatók, a tanfolyamok résztvevőinek  érdeklődése folyamatosan arra késztet, hogy újra- meg újra átgondoljam amit át szeretnék adni, folyamatosan készüljek és fejlesszem magam.

Szupervízió

A terapeutává válás egyrészt ismeretelsajátítás, másrészt tapasztalatok gyűjtését és érlelését, átdolgozását, saját segítői működésünk tudatossá tételét jelenti. A segítői önfejlesztés a hipotézis – célkitűzések – beavatkozások összhangjának megteremtését szolgálja.

Alapképzés

A terapeutává válás egyrészt ismeretelsajátítás, másrészt a tanultak érlelését, átgondolását, tapasztalatokkal való összevetését, gyakorlatba ültetését jelenti. Erre kínál terepet a családterápiás elméleti és módszerdemonstrációs alapképzés, ami pontosan az, amit a neve ígér.

Önismeret

Saját kapcsolati mintáinkra, elképzeléseinkre, várakozásainkra, érzékenységeinkre való rálátás az önreflexiónk alapja – ami a segítői, terapeutai hozzáállás folyamatosan használt, nélkülözhetetlen eleme. Ráadásul, mások megértéséhez tapasztalatom szerint is önmagunk megértésén keresztül vezet az út.